Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Politikamız

DB TARIMSAL ENERJİ SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKASI (SEÇ)

Biyodizel sektöründe Türkiye’nin önde gelen kurumu olarak DB Tarımsal Enerji, yerli-yenilenebilir enerji kaynaklı faaliyetlerini uluslararası kalite standartları, doğal kaynakların etkili kullanımı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütmektedir. DB Tarımsal Enerji üretim ve üretim sonrası tüm süreçlerde, çalışanları ve paydaşları ile yürüttüğü faaliyetlerini Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası (SEÇ) ışığında etkin olarak sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda DB Tarımsal Enerji olarak;

· Ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz Sağlık, Emniyet ve Çevre sistemimizi ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmî kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve iş birliği içinde geliştirip koruyacağımızı,

·  Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel İlkeleri doğrultusunda; ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını firmamızın ana prensipleri olarak belirleyeceğimizi,

· En değerli kaynak olarak gördüğümüz çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini korumak için uygun şartları oluşturarak, tüm süreçlerimizde operasyonel güvenliği sağlayacağımızı,

· Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın SEÇ içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,

· Tüm bu çalışmaları yaparken belirlediğimiz çevre ve iş sağlığı amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendireceğimizi,

· Sağlık, Emniyet ve Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bu doğrultuda çevre, çalışanlarımız ve insan sağlığının korunmasını sağlayacağımızı

Çalışanlarımızın çevre bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı taahhüt ediyoruz.