Enerji Tarımı

Türkiye’nin EPDK Biyodizel İşleme Lisansı’na sahip ilk tedarikçi firması DB Tarımsal Enerji’de yaklaşık 10 yıldır, biyodizele ham madde kaynağı olacak bitkisel yağlı tohum ürünlerinin yetiştirilmesi için emek harcıyoruz. DB Tarımsal Enerji’nin Tarımsal Projeler Ekibi olarak geliştirdiğimiz tarım modeli ile birlikte, önümüzdeki yıl kanola üretiminde 850.000 dekarlık bir alana ulaşmayı hedefliyoruz.Tarım modelimiz ile sürdürebilir tarım anlayışına bağlı kalarak, alım garantili yağlı tohum üretimine destek veriyoruz. Bu süreçte özellikle teknik bilgi desteğinin yanı sıra, üreticimizin malının garantili bir şekilde alıcı ile buluşması sürecini de takip ediyoruz. Bu sayede üreticilerimiz daha tohumlarını ekerken nereye ve hangi şartlarda malını satacağını biliyorlar. Özellikle kanola, aspir, soya gibi yağlı tohum bitkilerinde uyguladığımız iş modelinin, üretimde artış ve planlamayı getireceğine inanıyoruz.  

Yeni yağlı tohum bitki türlerinin tarıma kazandırılması için geliştirdiğimiz AR-GE projesi ile geçtiğimiz günlerde TAGEM desteğine hak kazandık. Proje kapsamında bölgelere göre biodizele uygun ketencik çeşit adaylarının belirlenmesi çalışmalarını yürütüyoruz. Ankara, Samsun, Tokat, Diyarbakır Araştırma Enstitüleri ile birlikte yürüttüğümüz bu proje 3 yıl sürecek ve sonucunda da ıslah edilmiş yeni çeşitler belirleyeceğiz. Belirlenen çeşitlerin özellikle İç Anadolu’da nadas alanlarında üretilmesi ile birlikte 5 yıl içindeki hedefimiz, bir milyon hektar alanda ortalama 100kg dekar hesabı ile her yıl bir milyon tonluk bir üretim gerçekleştirebilmek. DB Tarımsal Enerji olarak tarımsal arge çalışmalarımızı diğer yağlı tohum bitkilerinde de denemeler yaparak sürdürüyoruz.

Tarımda geleceğe yatırım, çevre dostu bir üretim anlayışı ile enerji tarımına hep birlikte destek vermekten geçiyor. Devletimiz, üreticilerimiz, sanayicilerimiz el ele birlikte çalışmalıyız. Geleceğimiz için  bu topraklara sahip çıkarak ve katma değer yaratarak planlı ve programlı tarımsal üretim yapmak, ana hedefimiz olmalıdır.