HABERLER

RSB’ye Üye İlk Türk Şirketi: DB Tarımsal Enerji

 

DB Tarımsal Enerji,  dünya çapında çevresel ve sosyal açıdan sorumlu yeni bir biyoekonominin gelişmesini amaçlayan RSB’ye (Roundtable on Sustainable Biomaterials) üyelik  sürecini tamamlayan ilk Türk şirketi oldu.

DB Tarımsal Enerji, 2007 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında biyodizel, kimya/gıda alanında farma gliserin ile sektöründeki yatırımlarını sürdürürken, biyorafineride sıfır atık, geri dönüşüm ekonomisi, kırsal kalkınma, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik değerleri ile gelişimi ilke edinmiştir. Bu değerler ışığında DB Tarımsal Enerji,  global alanda kilit sürdürülebilirlik konularını kapsamlı bir şekilde ele alan RSB ile işbirliğinde ilk adımı atmış ve üyelik sürecini tamamlamıştır.  Yeni dönemde RSB yöneticileri ile bir yol haritası çizilerek, tedarik zincirinin, tüm operasyonun ve son aşamada da biyodizel ve gliserin ürünlerinin RSB kriterlerine tam uyumunun sağlanması ve sertifikalandırılması hedefleniyor. Böylelikle RSB’nin kriterleri içerisinde yer alan değer zincirinde çalışan hakları başta olmak üzere insan hakları, çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri gibi pek çok konuda sorumlu ve sürdürülebilir ilkeler hayata geçirilmiş olacak. DB Tarımsal Enerji’nin uyumu süreci aynı zamanda gelişimin sürekliliğinin sağlanması ve uluslararası alanda sektörel rekabetin güçlendirilmesi açısından da önemli görülüyor.

Bağımsız bir organizasyon olarak görev yapan RSB, sürdürülebilirlik çözümleri, sertifikasyon, inovasyon ve iş birliğine dayalı ortaklıklar yoluyla global alanda   üye sayısını her geçen gün arttırıyor.  RSB’nin üyeleri arasında başta Birleşmiş Milletlere bağlı organizasyonla olmak üzere, WWF gibi sivil toplum kuruluşları, akademiler, hükümetler ve  Boeing, Airbus, Neste, Procter&Gamble, SAIPOL, Maersk gibi özel şirketler yer alıyor.