HABERLER

DB Tarımsal Enerji, Sabah Gazetesi Ekonomi Sayfasında!

          DB Tarımsal Enerji 2007 yılından bugüne biyodizel sektöründe faaliyet gösteriyor ve kara yolu ulaşımında karbon ayak izinin azaltılmasını sağlıyor. DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Biraltın, hedeflerinin Türkiye’de ilk defa biyojet yakıt üretiminin sağlanacağı ikinci biyorafinerilerinin hayata geçirilmesi olduğunu ifade ediyor. 

            Tedarik zincirinden üretime kadar her alanda sürdürülebilirlik ve sera gazı tasarrufu hesaplamalarının öncelikleri olduğunu vurgulayan Gökay Biraltın sözlerine şöyle devam ediyor;

            “Yakın zamanda Avrupa Yenilenebilir Enerji Direktifi’ne (RED) dayanan en yaygın sertifikasyon olan ISCC sürecini tamamladık. Bitkisel atık yağların, atık kaynağından üretimde kullanımına kadar olan tüm süreçlerinin takibi ve izlenmesini sağlayan sistem, biyoyakıtın sürdürülebilir üretimi ve işlenmesi için zorunlu olan parametrelerin yerine getirildiğini garanti ediyor.  Yine dünya çapında çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir biyoekonominin gelişmesini amaçlayan RSB’ye (Roundtable on Sustainable Biomaterials) üyelik sürecini tamamlayan ilk Türk şirketiyiz. Bütün bu süreçlerin  uluslararası alanda sektörel rekabetin güçlenmesine katkı sağlayacağını inanıyoruz.

            “Ulusal Tohum Stokunun Oluşturulmasına Katkı Sağlıyoruz”

            Hammadde tabanımızın sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Tarımsal projeler ekibimiz ve tarımsal enstitülerin iş birliği ile Türkiye’de nadasa bırakılan alanlarda, ketencik, pelemir, hardal gibi Anadolu’ya ait tohumların yerli tarıma kazandırılması ve ulusal tohum stoklarının oluşturulması çalışmalarını sürdürüyoruz.  Bu alanda devam eden iki farklı TÜBİTAK destekli projemiz devam ediyor. Sözleşmeli tarım modeli ile kırsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz.”

 

 

           

“COVİD-19 Sürecinde Yerli Gliserin Üretimini Aralıksız Sürdürdük”

            COVİD-19 sürecindeBiyodizel üretiminin yan ürünü olarak elde edilen ve el dezenfektanlarında kullanılan gliserin üretimini aralıksız sürdürdüklerine değinen Biraltın şu açıklamalarda bulundu;  “Bizim için bu süreç önemli bir sınavdı, başarıyla üstesinden geldiğimizi düşünüyoruz. Herkesin öncelliğinin sağlık olduğu bir dönemde, tesisimizde aldığımız tedbirler ile üretimin aksamdan devam etmesini sağladık. Ülkemizin bu alandaki ihtiyacına cevap verebildiğimiz için memnuniyet duyuyoruz.

“Stratejik Öncelikli Katma Değerli Ürünler”

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ve  ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretimini desteklemek için “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı”na dahil edilen ürünler arasında yer alan  ham gliserin, saf gliserin, damıtılmış yağ asitleri ve esterleri olmak üzere 4 ürünün tamamı biyodizel sanayi tarafından üretilebiliyor. DB Tarımsal Enerji olarak, sektörümüze verilen teşvikler ile stratejik öncelikli görülen katma değerli ürün sayımızı ve üretim kapasitemizi arttırabileceğimize inanıyoruz.  

“Biyojet Yakıt Üretimini Hedefliyoruz”

Biyojet yakıt üretimine imkan sağlayacak ikinci biyorafineriyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hammadde tabanını geliştirdiğimiz zaman biyodizel üretmenin ötesinde havacılık yakıtı JET A1 ' e harmanlanan Biyojet üretimi de söz konusu olabilecek. Biz kendimizi, hammadde ve teknolojik bilgi açısından havacılık yakıtı üretmeye hazırlayacak şekilde hazırlıyoruz.