HABERLER

DB Tarımsal Enerji, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yağlı Tohum Bitkileri Ar-Ge Çalışmalarına Destek Verecek

Biyoyakıt üretimi için ülkemizde var olan ham maddelerin geliştirilmesi ve yeni kaynakların araştırılması amacıyla, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile DB Tarımsal Enerji arasında protokol imzalandı.

İmza töreni dolayısıyla DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı ve Tarımsal Projeler Koordinatörü Nezih Suyaran ile BAİBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Arslan Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile rektörlük makamında ziyaret ettiler. Yapılan görüşme ardından protokol metni Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile Selçuk Borovalı tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolle, öncellikli olarak yağlı tohum bitkileri  pelemir, ketencik ve crambe’ın  yurtiçi ve yurtdışı genetik tipleri araştırılarak  Ar-Ge çalışmaları yapılması hedefleniyor.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjinin yerli ve çevreci kaynaklardan karşılanması amacıyla, biyodizel üretiminde kullanılabilecek ve uygun şartlar sağlanırsa ülkemizde kolayca yetiştirilebilecek bitkilerle ilgili araştırmalar stratejik önem taşıyor. Söz konusu bitkilerin küspesi, besicilikte de kullanılıyor. Ülke ekonomisin gelişmesine katkı sunacak biyoyakıt hammadesi üretiminin aynı zamanda, çiftçi ve besicilerin refah düzeylerini arttırması öngörülüyor.