HABERLER

Atık Yağlar Ormana Dönüşüyor

 

 

Atık Yağlar Ormana Dönüşüyor!

Ege Orman Vakfı, DB Tarımsal Enerji ve DG Doğru Geri Kazanım doğa dostu bir projeye imza attı. “Atık yağlarınız ormana dönüşüyor” projesi ile; doğa dostları tarafından, belirlenen toplama noktalarına getirilecek kullanılmış yemeklik yağlar geri dönüşüme kazandırılarak çevreci yakıt biyodizele dönüştürülecek. Toplanan yağlardan elde edilen gelirle de yeni orman alanları oluşturulacak.

Ege Orman Vakfı koordinasyonunda hayata geçirilecek proje ile toplanacak kullanılmış yemeklik yağlar, mevzuata uygun olarak ara depolama tesislerinde biriktirildikten sonra geri dönüşüm tesisine ulaştırılarak yerli ve çevreci yakıt biyodizele dönüştürülecek.

Proje ortaklarından DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, “Ülkemizde kullanılmış yemeklik yağların her yıl yaklaşık 35 bin tonu toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Fakat yapılan araştırmalar her 100 kişiden 90’ının kızartma yaptıktan sonra oluşan atık yağlarını lavaboya döktüğünü ortaya koyuyor. Atık bitkisel yağların lavaboya dökülmesinin su kaynaklarının kirlenmesine yol açmak başta olmak üzere, çevre ve insan sağlığını tehdit ederek, ekolojik dengenin zarar görmesine neden olduğu biliniyor. Kullanılmış yemeklik yağların, çevre kirliliğine neden olmasına engel olacak şekilde geri dönüşüme kazandırılması büyük önem taşıyor” dedi.

Borovalı: “Ülkemizin Paris Antlaşması’nın tarafı olmasının ardından karbon emisyonlarının azaltımı ile ilgili projeler arka arkaya açıklanıyor.  İzmir’de hayata geçirilecek projede geri dönüşüm ekonomisi modeline uygun olarak atık bitkisel yağlar, çevreci yakıt biyodizele dönüştürülecek. Bu yönüyle de ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltımına katkı sağlanacak. Böyle bir projede ülkemizin yenilenebilir enerji dönüşümüne ve aynı zamanda yeni orman alanlarının oluşturulmasına destek olmaktan dolayı  mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

 

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili’de: “ Vakıf olarak 1995 yılından beri, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal varlıkların korunması, karbon azaltımı, ormanlaştırma faaliyetleri ve bilinçlendirme eğitimlerini kapsayan projeler geliştirmekteyiz. Yine bu misyonla hayata geçireceğimiz ‘’Atık Yağlarınız Ormana Dönüşüyor’’ projesiyle toplanan bitkisel atık yağlar, hem geri kazanılarak biyodizele dönüştürülecek hem de Ege Orman Vakfı tarafından yeni orman alanları oluşturulacaktır. 1 litre atık yağ, suya karıştığında 4 kişilik bir ailenin yaklaşık 45 aylık suyunu kirletmektedir. Bu projeyle su kaynaklarının korunması ve enerji eldesi sağlanacak bunun yanı sıra en önemli karbon yutaklarından biri olan ormanların oluşması sağlanacaktır.”  dedi.

Evlerinde biriktirdikleri atık bitkisel yağlarını toplama noktalarına bırakmak isteyenlerin Ege Orman Vakfı’nın 0 232 464 51 60 nolu telefonundan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.